Friday, 11 March 2011

Plan Operasi

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM TAHUN 2011

NAMA PROJEK PROJEK KECEMERLANGAN UPSR
Objektif 1 Meningkatkan penguasaan murid terhadap bentuk soalan berdasarkan topik.
2 Meningkatkan kemahiran menjawab soalan menggunakan teknik yang betul.
3 Murid mahir menjawab soalan yang pelbagai aras dan konstruk.
Tempoh Jun hingga Ogos 2011
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6
Guru Terlibat 1 Ketua Panitia
2 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Proses Kerja 1 Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu.
2 Pembentukan Ahli Jawatankuasa kerja.
3 Kerja-kerja persediaan
4 Program dijalankan
5 Laporan program
6 Penilaian program
Kekangan 1 Kekangan masa untuk menyediakan bahan-bahan yang memenuhi tahap UPSR
2 Kekangan masa kerana tugas-tugas yang lain.
Pemantauan 1 Guru Besar
2 Guru Penolong Kanan Kurikulum
3 Ketua Panitia Bahasa Melayu
4 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian 1 Bilangan pelajar yang lulus BM Pemahaman dan Penulisan meningkat untuk mencapai sasaran 95%
2 Pelajar dapat menguasai sekurang-kurangnya soalan beraras pengetahuan dan pemahaman
Penambahbaikan 1 Guru perlu memastikan setiap pelajar mengikuti semua aktiviti yang disediakan.
2 Analisa soalan perlu sentiasa dilakukan untuk aktiviti pengayaan dan pemulihanPELAN OPERSAI BIDANG KURIKULUM TAHUN 2011

NAMA PROJEK PROGRAM BINTANG
Objektif 1 Meningkatkan bilangan murid yang mencapai skor A
2 Meningkatkan bilangan pelajar yang mencapai sekurang-kurangnya skor C
Tempoh Februari hingga Ogos 2011
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6
Guru Terlibat 1 Ketua Panitia
2 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Proses Kerja 1 Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu.
2 Pembentukan Ahli Jawatankuasa kerja.
3 Kerja-kerja persediaan
4 Program dijalankan
5 Laporan program
6 Penilaian program
Kekangan 1 Kekangan masa untuk menyediakan bahan-bahan yang memenuhi tahap UPSR
2 Kekangan masa kerana tugas-tugas yang lain.
Pemantauan 1 Guru Besar
2 Guru Penolong Kanan Kurikulum
3 Ketua Panitia Bahasa Melayu
4 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian 1 Bilangan pelajar yang mencapai Skor A BM Pemahaman dan Penulisan meningkat
2 Bilangan pelajar yang mencapai Skor D ke Skor C meningkat
Penambahbaikan 1 Guru perlu memastikan setiap pelajar mengikuti semua aktiviti yang disediakan.
2 Bahan yang disediakan perlu mengambil kira konstruk dan aras soalan yang merupakan kelemahan utama murid
PELAN OPERSAI BIDANG KURIKULUM TAHUN 2011

NAMA PROJEK PROGRAM GALUS
Objektif 1 Membantu pelajar GALUS mengekalkan pencapaian pada Gred C
2 Membantu pelajar GALUS meningkatkan pencapaian daripada Gred C menjadi Gred B
3 Membantu pelajar yang gagal (Gerd E dan Gred D) mencapai Gred C
Tempoh Jun hingga Ogos 2011
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6
Guru Terlibat 1 Ketua Panitia
2 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Proses Kerja 1 Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu.
2 Pembentukan Ahli Jawatankuasa kerja.
3 Kerja-kerja persediaan
4 Program dijalankan
5 Laporan program
6 Penilaian program
Kekangan 1 Terdapat pelajar yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis.
2 Kekangan masa kerana tugas-tugas yang lain.
Pemantauan 1 Guru Besar
2 Guru Penolong Kanan Kurikulum
3 Ketua Panitia Bahasa Melayu
4 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian 1 Bilangan pelajar yang lulus dan mencapai Gred B meningkat
Penambahbaikan 1 Murid perlu menjawab bentuk-bentuk soalan yang sama berulang kali.
2 Panduan untuk menggunakan teknik menjawab soalan yang sama perlu disediakan.PELAN OPERSAI BIDANG KURIKULUM TAHUN 2011

NAMA PROJEK PROGRAM CEKAP EJA TAHAP 1
Objektif 1 Mengeja dan menulis perkataan yang disebut oleh guru dengan betul
Tempoh Januari hingga Oktober 2011
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 1 hingga Tahun 3
Guru Terlibat 1 Ketua Panitia
2 Guru Bahasa Melayu Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3
Proses Kerja 1 Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu.
2 Pembentukan Ahli Jawatankuasa kerja.
3 Kerja-kerja persediaan
4 Program dijalankan
5 Laporan program
6 Penilaian program
Kekangan 1 Kekurangan masa untuk menjalankan program.
2 Kekangan masa kerana tugas-tugas yang lain.
Pemantauan 1 Guru Besar
2 Guru Penolong Kanan Kurikulum
3 Ketua Panitia Bahasa Melayu
4 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian 1 Kesalahan mengeja dalam ayat dan karangan berkurang
Penambahbaikan 1 Pada peringkat awal pelaksanaan perkataan yang diberi mestilah berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid.
2 Perkataan yang lemih sukar ( berimbuhan, diftong, vokal berganding) diuji pada peringkat pertengahan dan akhir program.

PELAN OPERSAI BIDANG KURIKULUM TAHUN 2011

NAMA PROJEK PROGRAM BIJAK KAMUS TAHAP 2
Objektif 1 Murid dapat mencari makna perkataan dengan tepat dalam kamus.
2 Murid tahu teknik mencari makna perkataan dalam kamus.
3 Meningkatkan penguasaan kosa kata dalam kalangan murid.
Tempoh Januari hingga Oktober 2011
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4 hingga Tahun 6
Guru Terlibat 1 Ketua Panitia
2 Guru Bahasa Melayu Tahun 4 Tahun 5dan Tahun 6
Proses Kerja 1 syuarat Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu.
2 Pementukan Ahli Jawatankuasa kerja
3 Kerja-kerja persediaan
4 Program dijalankan
5 Laporan program
6 Penilaian program
Kekangan 1 Kekurangan masa untuk menjalankan program.
2 Kekangan masa kerana tugas-tugas yang lain.
Pemantauan 1 Guru Besar
2 Guru Penolong Kanan Kurikulum
3 Ketua Panitia Bahasa Melayu
4 Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Penilaian 1 Murid dapat menguasai kemahiran menggunakan kamus.
2 Murid dapat menggunakan istilah-istilah yang sesuai apabila membina ayat
Penambahbaikan 1 Bilangan perkataan perlu ditambah pada peringkat pertengahan dan akhir program sehingga menjadi 20 perkataan seminggu.

No comments:

Post a Comment