Friday, 11 March 2011

Nilai Murni

Maksud Nilai Murni

Bil Nilai Murni Maksud

1
Baik hati
Sikap suka menolong, mudah simpati dan pengasih

2
Bertanggungjawab
Sikap bertanggungjawab terhadap sesuatu, kewajipan yang dipikul oleh seseorang

3
Jujur
Sikap lurus hati, tulus, amanah

4
Amanah
Sikap yang boleh dipercayai,jujur

5
berdikari
Sikap yang tidak suka mengharapkan bantuan orang lain

6
berani
Tidak takut, tabah menghadapi bahaya, berani menegakkan mengatakan yang benar

7
Semangat bermasyarakat
Sikap yang suka bergotong-royong, tolong-menolong dalam masyarakat

8
bekerjasama
Sikap suka bekerja bersama-sama, membuat sesuatu pekerjaan bersama-sama

9
Prihatin
Mengambil berat terhadap sesuatu perkara, berusaha bersungguh-sungguh untukmendapatkan sesuatu yan dicitakan

10
Kasih-sayang
Perasaan kasih terhadap seseorang atau sesuatu

11
bersyukur
Berterima kasih kepada tuhan

12
rasional
Berdasarkan pertimbangan tau fikiran yang waras, alas an yang munasabah

13
rajin
Melakukan sesuatu dengan kerap. Bersungguh-sungguh

14
Kebersihan
Sikap menjaga kebersihan diri kita, di sekitar diri kita

15
adil
Sikap tidak menyebelahi mana-mana pihak, menghukum dengan peraturan yang sebenar.

16
Tolak-ansur
Sikap suka saling menuruti, berlebih kurang.

17
Berhemah tinggi
Budi pekerti yang mulia, bersopan-santun, beradap sopan

18 kesederhanaan Sikap sederhana dalam semua aspek kehidupan/cara hidup.

19
Berhati-hati
Memberi perhatian yang teliti sewaktu melakukan sesuatu

20
Berjimat-cermat
Sikap melakukan, menggunakan sesuatu secara tidak boros
21 Menghargai masa Menggunakan masa dengan aktiviti yang berfaedah
22 kesetiaan Teguh hati dalam persahabatan, perkahwinan, perpegang teguh pada janji, mengaku setia
23 Berhati-hati Memberi pertimbangan yang sewajarnya sewaktu melakukan sesuatu, berawas-awas, beringat-ingat, waspada
24 Mencintai alam sekitar Perasaan kasih dan saying kepada persekitaran ( gunung, laut, sungai
25 Semangat patriotik Mencintai dan mempertahankan kedaulatan negara
26 Menghargai jasa Membalas jasa dan kebaikan orang lain dengan kebaikan
27 Simpati Belas kasihan
28 Menghormati Mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang

7 comments: